فراخوان و دعوت به همکاری تعدادی خانم و آقا در شرکت آرش پاک تجهیز

شرکت خدمات نظافتی ارش پاک تجهیز بدینوسیله از علاقه مندان به همکاری در این شرکت تحت عناوین (نظافتی،پرستاری،نگهداری،نگهبانی،ساختمانی و …) خانم و آقا دعوت به همکاری مینماید.

در این راستا علاقه مندان حتما باید برای همکاری شرایط زیر را دارا باشند:

1- فقط ساکنین اصفهان وحومه اصفهان

2- عدم اعتیاد به مواد مخدر

3- ترجیحا آشنا به عنوان های شغلی ذکر شده (افراد تازه کار 2 روز به صورت آزمایشی با پرسنل مجرب اعزام شده که کار را یاد بگیرند)

4- ظاهری آراسته و مرتب

5- حداکثر سن برای نظافتچی آقا 45 سال است و برای نظافتچی خانم 55 سال

شرکت خدمات نظافتی آرش پاک تجهیز در تلاش است بستر مناسبی برای فعالیت شما بدون حضور دائم یا مراجعه مرتب به شرکت فراهم نموده که از منزل خود، مستقیما سرکار بروید و درصد کمیسیون معقول و مناسب تعیین شده از طرف شرکت را به حساب شرکت واریز نمایید. تسویه دستمزد روزانه و بنا به کار به همراه انعام و اضافه کاری میباشد.

فهرست